Prezentarea Centrului

Prezentarea generală a centrului

Director: Prof. Univ. Dr. Ștefan Oltean; Manager: Prof. Univ. Dr. Liana Pop.

Domeniul de cercetare: II Științe socio-umane

Descriere, Obiective:

Institutul îşi propune iniţierea unei cooperări între cercetători cadre didactice din Universitatea « Babeş-Bolyai», cu intenţia de a reuni competenţe din specializări conexe, care se întâlnesc pe domeniul pragmaticii comunicării în general. Astfel, am conceput organizarea centrului pe mai multe arii de cercetare, pe de o parte dinspre cele practice înspre cele teoretice, iar pe de alta dinspre cele lingvistice înspre cele sociolingvistice, mediatice, filosofice. Cel mai important obiectiv este integrarea cercetărilor doctorale din domenii tradiţionale şi moderne ale lingvisticii (incluzând discipline conexe, cum sunt: pragmatica lingvistică şi cognitivă, pragmatica culturală, sociolingvistica, teorii ale comunicării, lingvistica de corpus etc.). Acest obiectiv se realizează:

 • prin colaborare permanentă cu Şcoala doctorală de studii lingvistice şi masteratul Direcţii actuale în lingvistică de la Facultatea de Litere, integrând activităţile didactice cu cele ştiinţifice (Indrumarea doctorală prin cadre didactice membre ale CPC, asigurarea seminariilor de cercetare) şi orientând studenţii masteranzi înspre studii doctor ale de lingvistică şiu pragmatică;
 • Prin includerea masteranzilor, a doctoranzilor, dar şi a tinerilor cercetători care şi-au încheiat stagiul doctoral, în proiecte, în organizarea de sesiuni de comunicări, în activităţi de editare de volume/numere de reviste tematice, în prezentări de comunicări şi redactări de articole ştiinţifice.

Arii de cercetare:

I. Practici de comunicare:
 1. Comunicarea monolingvă şi multilingvă
 2. Comunicarea didactică şi ştiinţifică
 3. Cercetări în domeniul analizei discursului: presă, discurs politic
 4. Pragmatica limbii vorbite
 5. Pragmatica limbajului pe Internet: limbajul tinerilor pe forumuri
II. Studii teoretice de pragmatică

A. Filosofie şi pragmatică

B. Pragmatica limbajului

 1. Pragmatica diacronică, culturală, comparată,
 2. Acte de limbaj şi macropragmatică
 3. Teorii cognitive cu implicaţii pragmatice, semantice şi sintactice

C. Teorii sociolingvistice

1 .Competenţa comunicativă în contextul dezvoltării tehnologiei în comunicare

2. Limbaj şi identitate

3. Biografii lingvistice

III. Studii aplicate:
 1. Constituire de corpusuri pentru cercetare şi instalarea acestora pe o platformă electronică
 2. Elaborarea unei bibliografii în domeniul pragmaticii limbajului
 3. Elaborarea unui dicţionar de terminologie pragmatică

 

 

 

Universitatea Babeș-Bolyai